Írj nekünk most!
Központi telefonszám: +36 70 455 6453
2020.12.02.

Az NYTSE és a Flexi-Team fúziója

Az NYTSE és a Flexi-Team Aerobik Klub közösen folytatja

2020. december 1-től az NYTSE és a Flexi-Team Aerobik Klub fúzióra lép. Ami óriási lehetőség a sportoló és sportolni vágyó gyerekek és felnőttek részére. A Flexi-Team Aerobik Klub az NYTSE Flexi-Team Aerobik szakosztályaként folytatja. Így az NYTSE sportolói és az új jelentkezők, tagok az országban szinte egyedülálló szakmai stábot tudhatnak a hátuk mögött. Nem csak a több évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalat, hanem a szakmai stáb, az edzői gárda sokszínűsége is előremutató. Az NYTSE edzői között megtaláljuk a szertorna, a parkour, a gumiasztal, az aerobik szakedzőit is.

Kovács Gábor – az NYTSE elnöke, az alábbi gondolatokat fogalmazta meg:

„A Nyíregyházi Torna Sportegyesület megalakítása szorosan kapcsolódik és következménye a Magyar Tornaszövetség által megfogalmazott rövid, közép és hosszú távú fejlesztési stratégiai tervnek, amit a 2011-2024 közötti időszakra tervezett.

A stratégia célkitűzése egyrészt az élsport fejlesztése másrészt a sportág népszerűsítése szabadidős/ rekreációs, élmenytorna meghonosítása. Ez utóbbi azért is lényeges mert a sportág jellegét tekintve alapsport. A másik fontos prioritás pedig a geometria terjeszkedés azokban a megye jogú városokban ahol még nincs, vagy már régóta nem működik torna klub. Ezt infrastruktúra fejlesztéssel támogatja a szövetség.

Egyesületünk specifikus céljai a következők:

  • A demokratikusan elfogadott szakmai fejlesztési elvek mentén egyenletes szakmai működést biztosító szervezeti keretek (jogi, tagság, operatív menedzsment stb.) kialakítása
  • Gazdálkodási szempontból a szakmai működésre allokálható erőforrások (személyi, tárgyi, likvid finanszírozási stb.) fenntartható menedzsmentje érdekében zajló üzleti tervezési folyamat megindítása
  • Lokális, regionális, országos és nemzetközi szintű partnerségek kialakítása

A szakmai program indítását a férfi és női torna szakág bevezetésével kezdtük meg, valamint óvódás csoportokat is indítottunk. Közép és hosszútávú célként tűztük ki, hogy a torna sportág összes szakágait (aerobik, akrobatikus torna, gumiasztal, ritmikus gimnasztika, parkour), valamint minden, a torna mozgás anyagához köthető sportolói tevékenységet szeretnénk meghonosítani az egyesületben.

A fent említett vízió alapján kezdte meg az együttműködését a Nyíregyházi Torna Sportegyesület és a Flexi-Team Aerobik klub. Első lépcsőként szakmai támogatást nyújtott mind két fél egymásnak. A következő lépcső pedig az Aerobik klub beolvadása önálló szakágként az egyesületbe. A tervezett teljes összeolvadás időpontja 2020 december 1.

Meggyőződésünk, hogy egy sokszínű többfajta, változatos sportolási lehetőséget biztosító klubnak jobban fog örülni a tagság. Szeretnénk megragadni minél több mozgást szerető gyermek figyelmét, a különböző szakágak kínálta lehetőségekkel. Lehetőséget tudunk adni a sportolók számára egy estleges szakág váltásra, így biztosítani számukra egy hosszabb versenysport kariert. 

Jelen pillanatban a magyarországi torna klubok többsége egy vagy két szakággal foglalkoznak. Ezek nagyrésze a versenysportra koncentrál és a szabadidős programok, elenyészőek.

A Nyíregyházi Torna Sportegyesület szeretne az első olyan egyesület lenni, ahol különböző szakágak működnek és a szakágak szakmai munkája egy összehangolt egymást kiegészítő és segítő szakember gárda irányításával folyik. Reméljük, hogy más egyesületeknek is példát tudunk nyújtani ezzel a még Magyarországon még újnak tűnő, de külföldön már jól működő modellel.

A Flexi-Team Aerobik Klubnak az elmúlt 15 évében és ezután is kiemelt programjai között szerepel az, hogy professzionális edzésein keresztül, egészségtudatos gyerekek fejlődjenek.

Elhivatottan és határozottan támogatjuk azt a társadalmi célt és elvárást, hogy a felnövekvő generáció sportot szerető, testileg és lelkileg egészséges, és ezt a „tudást”, életérzést átadó sikeres felnőtteké váljanak.”

Magyar D. Judit – az NYTSE-Flexi-Team Aerobik Szakosztály vezetője, az alábbiakat fogalmazta meg a fúzióval kapcsolatban:

„Ez a fúzió további lehetőségeket nyit a nyíregyházi sportolni vágyó gyerekek számára, hiszen a hozzánk bekerülő gyermekek az adottságaiknak megfelelő tempóban fejlődhetnek, választhatnak sportágat, így hosszú távon fenntartható sportoló, motivált felnőttekké válhatnak.

Az aerobik sport, a Magyar Tornaszövetség Szakosztályaként működik. Sportágunk szorosan kötődik a torna mozgás anyagához. Maga a sportaerobik is tornászok hatására alakult ki.

Felbecsülhetetlen értéknek tartom a szakmai együttműködést, amely lehetőséget nyújt mindannyiunknak a hosszú távú fejlődéshez és közös sikeréhez. Mindig is csapatban szerettem dolgozni, amely inspirációt adott a kreatív ötleteimhez.

Jelen pillanatban a magyarországi aerobik klubok többsége csak az aerobik szakággal foglalkoznak. Ezek nagyrésze a versenysportra koncentrál és a szabadidős programok, elenyészőek. Nincs ma ilyen fúziós aerobik egyesület és ez az innováció utat mutathat, ami hosszú távon jó lehet a magyar sportnak.

Horizontális és vertikális szabadság – az egyesületi gyerekeknek lehetőségük van hobbi, rekreáció és versenysportban is dolgozni, illetve megvan a MATSZ sportágain belüli szabad választás is.

Régen megfogalmazott céljaink és törekvéseink ebben az egyesületeti szerkezetben teljesedik ki!

Minél több gyerek bevonása az egészségtudatos életérzésbe, az önkép és az önértékelés javítása, a beilleszkedés elfogadása, a társadalommal való elfogadtatás; beilleszkedés segítése; kitartás, küzdőképesség, önmegvalósítás, sikerélmény biztosítása, alkalmazkodó képesség javítása; szabályok – társadalmi és sport – az elvárásokat kezelve a verseny során megtanulja és alkalmazni tudja; a globális alkalmazkodás növelése.”

Hajrá NYTSE! Hajrá NYTSE-Flexi-Team Aerobik!

crossmenu